Thông báo tuyển sinh mới đào tạo trinh độ đại học công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành công an nhân dân năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tuyển sinh mới đào tạo trinh độ đại học công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành công an nhân dân năm 2022

Nguồn:Công an thành phố Bắc Kạn