Thông báo về việc triển khai Chuyên mục “Đăng ký, khai báo xe” trên Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc triển khai Chuyên mục “Đăng ký, khai báo xe” trên Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn