THÔNG TIN BÁO CHÍ: BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức mới cho 100% người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản ATM

Xem nội dung chi tiết tại đây: TTBC vv Chi tra luong huu theo muc moi – final

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn