Thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19