Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai

Từ năm 2007 đến tháng 6/2017 trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai có 13 bản án của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn liên quan đến lĩnh vực đất đai, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau (trong đó có 12 bản án dân sự), có 01 bản án hình sự liên quan trực tiếp tới cán bộ UBND phường  và UBND phường phối hợp thực hiện. Khi các văn bản có hiệu lực các bên có liên quan đều nghiêm chỉnh chấp hành các Bản án và Quyết định của Tòa đã tuyên.

Tại buổi giám sát các thành viên của đoàn giám sát đã đề nghị UBND phường  Nguyễn Thị Minh Khai cần làm rõ một số nội dung trong bản báo cáo của phường phục vụ cho Đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Đăng Trưởng, phó chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả mà phường đã đạt được trong công tác thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND phường cần tiếp tục hướng dẫn cụ thể chi tiết cho từng hộ dân còn có những khó khăn vướng mắc trong thực hiện bản án để kiến nghị với UBND thành phố có hướng giải quyết trong thời gian tới.