Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 01/2018

Về kết quả công tác tháng 01/2018, Thường trực HĐND thành phố đã điều hòa, phối hợp với các Ban HĐND cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 và theo nghị quyết kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND thành phố đã đề ra; tham gia tiếp 03 lượt công dân; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các Tổ đại biểu HĐND tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 và báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của người đại biểu HĐND năm 2017 với cử tri nơi bầu ra mình; xây dựng chương trình giám sát của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND thành phố năm 2018; rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố; ban hành lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố năm 2018; tiếp nhận và phân loại, chuyển 01 đơn của công dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết; triển khai đến Ủy ban MTTQ, các Ban, đại biểu HĐND đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2019. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tiếp tục đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018; tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2018; theo dõi, nắm tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018; duy trì hoạt động tiếp công dân và các hoạt động khác tại địa phương.

Tại phiên họp, đại biểu thống nhất cho ý kiến đối với tờ trình của UBND thành phố về việc vay ngân sách thành phố chi trả kinh phí GPMB Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017 – 2020) để kịp thời giải ngân cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng GPMB và đảm bảo tiến độ xây dựng các hạng mục công trình. Đại biểu cũng bàn thảo giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND thành phố./.