Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2019

Được sự phối hợp tích cực của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan và các vị đại biểu HĐND thành phố, kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo sát mốc thời gian hoàn thành. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các Ban HĐND đã phối hợp, tham gia vào một số khâu của các cơ quan chủ trì soạn thảo để nắm tình hình; khi nhận được hồ sơ, tài liệu, đã tiến hành thẩm tra đảm bảo khách quan, đúng trình tự; chất lượng báo cáo cơ bản đảm bảo, phân tích rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của địa phương, thể hiện rõ quan điểm về nội dung thẩm tra.

          Các nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực, tuy rút ngắn 1/4 thời gian so với dự kiến nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra. Việc sắp xếp tổ thảo luận có tính đến sự phù hợp, mang tính đại diện của các thành phần tham gia. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, trang trọng, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và quyết định. Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp; tham dự đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng, tuân thủ quy định của kỳ họp. Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Cơ bản các ý kiến của đại biểu đã được Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, trao đổi, giải trình tại kỳ họp. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức vào ngày làm việc thứ hai và tăng thời lượng 30 phút so với dự kiến. Nội dung chất vấn theo nhóm các vấn đề, đại biểu HĐND chất vấn thêm những vấn đề chưa rõ. Người chất vấn, người trả lời chất vấn đã cơ bản đi thẳng vào nội dung trọng tâm, những vấn đề đông đảo cử tri thành phố quan tâm. Các dự thảo Nghị quyết đã được các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%. Công tác phục vụ cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần vào thành công kỳ họp.

          Đại biểu dự họp rút kinh nghiệm cũng tập trung phân tích một số hạn chế trong tổ chức kỳ họp thứ 8, như: Một số ít cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa có sự đầu tư chuẩn bị kỹ nên chất lượng chưa cao, còn phải bổ sung, sửa đổi, thay thế; chưa đảm bảo thời gian đã ấn định gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban HĐND. Một số Đại biểu HĐND còn hạn chế trong việc nghiên cứu văn bản trước kỳ họp; ý kiến thảo luận tổ chưa sôi nổi.

          Thời gian còn lại, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019; xem xét và cho ý kiến góp ý đối với báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khoá VI; thông qua dự thảo thông báo và kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề của HĐND thành phố Bắc Kạn về công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình dự án xây dựng cơ bản nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố.

          Kết luận hội nghị, bà Đinh Thị Hạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để tổ chức có chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tiếp theo. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản và trình Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động đề xuất, tham mưu đối với hoạt động của Thường trực HĐND trong việc điều hoà hoạt động của các Ban, Tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn./.