Thường trực HĐND thành phố họp phiên mở rộng tháng 10

Tại cuộc họp, Thường trực đã nghe thông qua nội dung chương trình, phân công kỳ họp thứ 7 HDND thành phố; thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của thường trực HĐND về hoạt động của chính quyền xã Dương Quang từ năm 2017 đến quý II năm 2018; kiểm điểm công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện của thường trực HĐND thành phố trong tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2018…

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố lần này sẽ thông qua 8 báo cáo về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019. Tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ kỳ họp thứ 5 đến nay. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri . Báo cáo của Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 và thông qua một số nội dung quan trọng  khác. Dự kiến kỳ họp tiến hành từ ngày 19 đến ngày 20/12/2018.

Phát biểu thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ thêm dự thảo và các văn bản trình tại cuộc họp. Kết luận cuộc họp, đồng chí Triệu Đức Lân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận các ý kiến tham gia và đề nghị Văn phòng HĐND tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản để tổ chức thực hiện