Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, hội thẩm nhân dân cùng cấp

Kết quả giám sát cho thấy, công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2018 của TAND thành phố cơ bản đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các vụ án đã được thụ lý được giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; các bản án, quyết định của Tòa án đảm bảo đúng người, đúng tội, không có án bị hủy, không có trường hợp oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự được triển khai theo đúng quy trình; các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực đều được thi hành. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân thành phố.

Hoạt động của Hội thẩm nhân dân thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội thẩm cơ bản được đảm bảo thực thi trên thực tế, không có trường hợp nào xảy ra sai sót hoặc vi phạm pháp luật. Quá trình hoạt động luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Tòa án nhân dân thành phố; Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ được bầu chọn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; có trình độ, kinh nghiệm, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác xét xử. Chế độ của các Hội thẩm nhân dân được ngành Tòa án quan tâm đầy đủ, đúng quy định; được cấp phát trang phục, kinh phí và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên.

Ban Pháp chế kiến nghị Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, tập trung giải quyết các vụ, việc dân sự để đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra và phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Hội thẩm nhân dân đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị các Hội thẩm nhân dân cần dành thời gian hợp lý cho công tác của hội thẩm nhân dân. Ban cũng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố khi có yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ để giải quyết các loại án, nhất là án dân sự, hành chính để tránh tình trạng vụ án kéo dài quá hạn do chờ cung cấp tài liệu, chứng cứ./.