Thường trực HĐND thành phố họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Ngày 30/11 Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020. Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự thảo thông báo kết quả giám sát, dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố năm 2020; dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND thành phố và triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét, bổ xung vào các dự thảo báo cáo và phân công một số nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ 11. Đồng chí Lê Đăng Trưởng – UV BTV, Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố yêu cầu các tổ đại biểu cần bám sát các văn bản hướng dẫn để đánh giá kết quả giám sát một cách chính xác nhất và sớm hoàn thiện báo cáo để trình tại kỳ họp sắp tới.

Thùy Linh