Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét biểu tổng hợp nội dung đề xuất giám sát; lựa chọn nội dung giám sát; xem xét công tác chuẩn bị giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2019; Công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VI, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Trình bày dự thảo kế hoạch  giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc thực hiện các thông báo, kết luận của chủ tịch UBND thành phố.

Tại phiên họp, đồng chí Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cơ quan Văn phòng HĐND tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát các chuyên đề. Chủ động tham gia các đoàn công tác của BTV thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tham dự đầy đủ các phiên tiếp công dân để nắm bắt kịp thời các ý kiến, lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân./.