Tiêu hủy hơn 400 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Toàn bộ số mũ bảo hiểm trên do không đủ tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. nên Đội quản lý thị trường và đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy Thành phố Bắc Kạn, đã thu hồi ngày 22/4/2015, và sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm trên 42 triệu đồng đối với đối tượng vận chuyển buôn bán mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Việc tiêu hủy mũ bảo hiểm kém chất lượng nhằm mục đích vận động người dân tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy. nên sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mình. Đồng thời loại bỏ mũ bảo hiểm giả, không dõ nguồn gốc, không đạt chất lượng đang lưu thông trên thị trường.