Tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn

Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn được thành lập theo quyết định số: 1252/QĐ-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ về biên chế và kinh phí, thuộc UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo Quyết định số: 1667/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố, ông Vi Văn Dương, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban – Phụ trách Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn.

 

Đ/c Đinh Quang Tuyên trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Triệu Đức Lân chúc mừng Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn được thành lập cùng với lãnh đạo Ban được bổ nhiệm; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đề nghị Ban sớm ổn định tổ chức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng chí cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ để Ban hoạt động có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vi Văn Dương cảm ơn cấp có thẩm quyền đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, tạo cơ hội để cá nhân được rèn luyện, trưởng thành hơn và quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ./.