Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công văn số 1244-CV TU ngày 28.11.2022 của Thường trực Tỉnh ủy