Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 49 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 79 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xem chi tiết tại đây:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo khẩn số 49 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 79 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông-

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn