Từ 4 – 13/5 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến

BBK –Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 – 13/5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022 – 2023 chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi của Bộ.

Trường THPT Chuyên Bắc Kạn hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.

Trước đó, từ ngày 26 – 30/4, các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực truyến.

Theo đó, mỗi đơn vị là điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi có trách nhiệm in và hoàn thiện các mẫu phiếu đăng ký dự thi của thí sinh đang học lớp 12, thu hồi hồ sơ đăng ký dự thi và hoàn thiện việc đăng ký trên phần mềm đối với thí sinh tự do.

Thí sinh tự do đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi. Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại đơn vị nào thì dự thi tại điểm thi do đơn vị đó tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành mẫu hồ sơ dành cho thí sinh tự do và bì đựng hồ sơ dành cho thí sinh đang học lớp 12, các trường đăng ký số lượng và nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tạo tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 để thí sinh thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký tuyển sinh trực tuyến sau đó in và hoàn thiện các mẫu phiếu đăng ký dự thi cho vào bì hồ sơ theo mẫu; đối với thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi bằng hồ sơ giấy đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi cập nhật các thông tin đăng ký dự thi lên hệ thống phần mềm và cấp tài khoản cho thí sinh để thí sinh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Theo quy định, chậm nhất 17 giờ 00 ngày 13/5, các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh tự do. Hoàn thiện việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu có) chậm nhất đến ngày 19/5/2023./.