Tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn thực hiện tuần cao điểm tri ân hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ

Từ ngày 20 – 27/7/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tuần cao điểm các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Uống nước nhớ nguồn” hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 -27/7/2021)

Các cơ sở đoàn sẽ tập trung thực hiện các nội dung gồm: tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương, bệnh binh. Tổ chức các hoạt động tham gia chỉnh trang tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nhà bia, nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.Vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng, tu sửa nhà tình nghĩa; các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương, bệnh binh;…

ĐVTN xã Nông Thượng quét dọn, phát quang cây cối quanh nhà bia ghi tên tại xã

Ngoài ra, vận dụng linh hoạt việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội để tuyên truyền, giáo dục các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết liệt đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ lựa chọn quy mô để chủ trì phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Bắc Kạn.

Những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Bắc Kạn khó có thể đo đếm bằng giá trị vật chất nhưng có sức lan tỏa rộng rãi, tác dụng tích cực đến nhận thức, hành động, ý thức, hành vi mỗi ngày của thế hệ trẻ. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

Kiều Oanh