UBND phường Đức Xuân tổ chức Lễ mừng thọ người cao tuổi

Trong những năm qua, công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi trên địa bàn phường Đức Xuân được cấp ủy, chính quyền quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các Chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Trong đợt này, có 85 cụ được mừng thọ, các cụ rất vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Đức Xuân.

Lễ mừng thọ, chúc thọ không chỉ là dịp để con cháu quây quần, sum họp bên ông bà, cha mẹ mà còn mang ý nghĩa giáo dục đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, từ đó biết gìn giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.