UBND thành phố Bắc Kạn họp mở rộng chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì họp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2021 -2026.

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII nhiệm kỳ 2021 -2026 dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày (14 -15/12/2023).  Tại hội nghị, theo nội dung dự thảo báo cáo, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố tiếp tục đóng góp, thảo luận ý kiến liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp,..

Đồng chí Phan Đình Huy, Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố đề xuất các đơn vị làm tốt công tác phối hợp để tổng hợp các nội dung trình kỳ họp. 

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 7, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Nguyễn Duy Diệp đánh giá sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị liên quan đã chủ động soạn thảo, xây dựng báo cáo; yêu cầu các đơn vị rà soát thật kỹ, khẩn trương bổ sung số liệu liên quan đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, đúng thời gian quy định để hoàn thiện nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm./.

Triệu Biển