Ủy ban bầu cử phường Huyền Tụng công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong danh sách những người trúng cử, có 06 đại biểu nữ, chiếm 24%; 13 đại biểu tái cử, chiếm 52%; 06 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 24%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

1. Bà Nông Thị Binh, Phó Chủ tịch HĐND phường Huyền Tụng.

2. Ông Hoàng Văn Cẩm, Bí thư Chi bộ Đon Tuấn, Đảng bộ phường Huyền Tụng.

3. Ông Nông Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng.

4. Ông Nguyễn Thành Điền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Huyền Tụng.

5. Ông Đinh Quang Đoan, Bí thư chi bộ Chí Lèn, đảng bộ phường Huyền Tụng.

6. Ông Nguyễn Văn Giáp, Ủy viên BVDP, thôn Giao Lâm, phường Huyền Tụng.

7. Ông Hà Sĩ Hiệp, Bí thư chi bộ Khuổi Lặng, Đảng bộ phường Huyền Tụng.

8. Ông Nguyễn Duy Hiệt, Bí thư chi bộ Tổng Néng, đảng bộ phường Huyền Tụng.

9. Ông Nông Văn Hoan, Chi hội trưởng Cựu chiến binh tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng.

10. Ông Hoàng Văn Hoạt, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, UBND phường Huyền Tụng.

11. Bà Phạm Thị Hợp, lao động tự do, tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng.

12. Ông Nguyễn Minh Khang, Tổ trưởng tổ Khuổi Mật, phường Huyền Tụng.

13. Ông Nông Văn Lạc, Ủy viên BVDP, tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng.

14. Bà Lý Thị Liệu, Chi hội phụ nữ tổ Bản Vẻn Ngoài, phường Huyền Tụng.

15. Ông Đàm Văn Luân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Huyền Tụng.

16. Bà Hoàng Thị Lượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Huyền Tụng.

17. Ông Hà Hữu Nghị, Phó Ban BVDP phường Huyền Tụng.

18. Bà Hà Thị Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Huyền Tụng.

19. Ông Nông Văn Quân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Huyền Tụng.

20. Ông Lưu Bá Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng.

21. Bà Hoàng Thị Sâm, Chi hội phụ nữ tổ Chí Lèn, phường Huyền Tụng.

22. Ông Phan Hoàng Thắng, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng.

23. Ông Hoàng Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Huyền Tụng.

24. Ông Hà Văn Tiệu, Tổ trưởng tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng.

25. Ông Hà Đức Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Huyền Tụng.