Ủy ban Bầu cử phường Phùng Chí Kiên công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong danh sách những người trúng cử, có 08 đại biểu nữ, chiếm 32%; 11 đại biểu tái cử, chiếm 44%; 01 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 4%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Anh, Tổ trưởng tổ 3 phường Phùng Chí Kiên.

2. Bà Phạm Thị Nga, Tổ trưởng tổ 1A phường Phùng Chí Kiên.

3. Bà Dương Thị Hạnh, Tổ trưởng tổ 2 phường Phùng Chí Kiên.

4. Ông Trương Đình Nghĩa,  Phó Bí thư Chi bộ 4, đảng bộ phường Phùng Chí Kiên.

5. Bà Đỗ Thị Cẩm Vân, công chức văn phòng, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên.

6. Ông Bùi Ngọc Anh, Tổ trưởng tổ 5 phường Phùng Chí Kiên.

7. Ông Trần Văn Đông, Tổ trưởng tổ 6 phường Phùng Chí Kiên.

8. Ông Hoàng Văn Ưng, Tổ trưởng tổ 7 phường Phùng Chí Kiên.

9. Ông Hoàng Xuân Dũng, Phó Chủ tịch HĐND phường Phùng Chí Kiên.

10. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Phùng Chí Kiên.

11. Ông Nguyễn Xuân Dân, Bí thư chi bộ 8A, đảng bộ phường Phùng Chí Kiên.

12. Bà Trần Thị Gấm, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên.

13. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phùng Chí Kiên.

14. Ông Phạm Đức Mộc, Tổ trưởng tổ 8B phường Phùng Chí Kiên.

15. Ông Nguyễn Đức Mậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phùng Chí Kiên.

16. Ông Vũ Trọng Chương, Tổ trưởng tổ 9 phường Phùng Chí Kiên.

17. Ông Nghiêm Sơn Hà, Trưởng Công an phường Phùng Chí Kiên.

18. Ông Lê Đăng Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên.

19. Ông Nguyễn Xuân Hòa, tổ trưởng tổ 11 phường Phùng Chí Kiên.

20. Ông Nguyễn Đức Kiên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phùng Chí Kiên.

21. Ông Đỗ Thanh Giang, Bí thư chi bộ 12, đảng bộ phường Phùng Chí Kiên.

22. Ông Ngô Xuân Mùi, tổ trưởng tổ 12 phường Phùng Chí Kiên.

23. Bà Nguyễn Thị Quyết, tổ trưởng tổ 10 phường Phùng Chí Kiên.

24. Bà Đào Thị Trầm, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 10 phường Phùng Chí Kiên.

25. Bà Trương Thị Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phùng Chí Kiên.