Ủy ban bầu cử xã Nông Thượng công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Nông Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong danh sách những người trúng cử, có 05 đại biểu nữ, chiếm 22,73%; 07 đại biểu tái cử, chiếm 31,82%; 06 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 27,27%.

Danh sách 22 người trúng cử đại biểu HĐND xã Nông Thượng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

1. Ông Triệu Phúc Báo, công an viên thôn Tân Thành, xã Nông Thượng.

2. Ông Nông Hà Bắc, Trưởng thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng.

3. Ông Nguyễn Đức Bưởi, Phó Bí thư Chi bộ thôn Nà Bản, Đảng bộ xã Nông Thượng.

4. Ông Hoàng Văn Chánh, Trưởng Công an xã Nông Thượng.

5. Ông Trương Đình Chiên, Trưởng thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng.

6. Ông Hà Đức Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nông Thượng.

7. Ông Trịnh Đình Đường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  xã Nông Thượng.

8. Ông Phùng Xuân Khôi, công nhân, thành phố Bắc Kạn.

9. Ông Bế Văn Khiếu, Trưởng thôn Khau Cút, xã Nông Thượng.

10. Ông Phượng Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng.

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, kế toán doanh nghiệp, Công ty khoáng sản.

12. Bà Nông Thị Thanh Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nông Thượng.

13. Ông Triệu Đình Nheng, Trưởng thôn Nà Bản, xã Nông Thượng.

14. Ông Triệu Văn Nhúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Thượng.

15. Ông Triệu Đình Oách, Phó Trưởng Công an xã Nông Thượng.

16. Bà Nông Thị Tươm, Phó Chủ tịch HĐND xã Nông Thượng.

17. Hoàng Văn Tưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Thượng.

18. Ông Hoàng Văn Tống, Trưởng thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng.

19. Ông Hoàng Văn Thác, Trưởng thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng.

20. Bà Lường Thị Thời, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Cuồng, Đảng bộ xã Nông Thượng.

21. Ông Xương Văn Thu, Bí thư chi bộ thôn Nà Choong, xã Nông Thượng.

22. Bà Đỗ Thị Vân, lao động tự do, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng.