Ủy ban bầu cử phường Sông Cầu công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Người trúng cử có số phiếu bầu với tỷ lệ cao nhất là 91,17%; thấp nhất là 50,06%. Trong danh sách những người trúng cử, có 07 đại biểu nữ, chiếm 28%; 12 đại biểu tái cử, chiếm 48%; 03 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 12%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

1. Ông Bế Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu.

2. Ông Nguyễn Thành Công, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu.

3. Ông Trần Nhật Dân, kinh doanh ảnh viện, áo cưới, tổ 1 phường Sông Cầu.

4. Ông Vũ Anh Đức, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sông Cầu.

5. Ông Nông Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu.

6. Ông Phạm Văn Dưỡng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu.

7. Ông Ma Thế Hoàng, lao động tự do, tổ 7, phường Sông Cầu.

8. Bà Nguyễn Thị Hội, lao động tự do, tổ 13 phường Sông Cầu.

9. Ông Nguyễn Văn Hồng, lao động tự do, tổ 18 phường Sông Cầu.

10. Ông Vũ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sông Cầu

11. Ông Trần Công Hưng, Công chức Địa chính – Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu.

12. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sông Cầu.

13. Bà La Thị Thúy Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Sông Cầu.

14. Ông Hoàng Văn Huynh, lao động tự do, tổ 12, phường Sông Cầu.

15. Bà Mai Hồng Minh, cán bộ hưu trí, tổ 12 phường Sông Cầu.

16. Bà Lê Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

17. Bà Đào Thị Phương, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn.

18. Ông Phạm Văn Quang, lao động tự do, tổ 7, phường Sông Cầu.

19. Ông Hoàng Ngọc Sơn, lao động tự do, tổ 11B, phường Sông Cầu.

20. Ông Đỗ Văn Thắng, lao động tự do, tổ 11A, phường Sông Cầu.

21. Ông Triệu Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Sông Cầu.

22. Bà Phạm Thị Thu, lao động tự do, tổ 4, phường Sông Cầu.

23. Ông Nông Phúc Trần, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu.

24. Ông Lâm Quang Tứ, Trưởng Công an phường Sông Cầu.

25. Ông Trần Trọng Tuyến, lao động tự do, tổ 17, phường Sông Cầu.