Ủy ban bầu cử phường Sông Cầu công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021