Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2016

Hội nghị đã được cung cấp các nội dung quan trọng về tình hình Nga và quan hệ Việt – Nga gần đây; Một số vấn đề liên quan đến Trung Quốc; Báo cáo sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo đó, trong thời gian tới các chi, đảng bộ tập trung tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm; Thi đua lao động, sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn./.