Ủy ban bầu cử phường Xuất Hóa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Người trúng cử có số phiếu bầu với tỷ lệ cao nhất là 84,6%; thấp nhất là 52%.

Danh sách 25 người trúng cử đại biểu HĐND phường Xuất Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 –  2021 cụ thể như sau:

 

 

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBHĐND

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 1

 Tổ Tân Cư

Triệu Thị An

189

78,0

 

Phùng Kim Bình

201

83,0

 

Bàn Thị Tâm

126

52,0

 

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm Tổ Lủng Hoàn + Đoàn Kết

Đặng Gia Côn

173

61,3

 

Dương Hồng Cương

168

59,6

 

Ma Thị Hạc

185

67,0

 

Lê Thị Lâm

158

56,0

 

Đơn vị bầu cử số 3  Gồm Tổ Mai Hiên + Đơn vị kho K15

Triệu Thị Huyền

160

70,5

 

Nguyễn Thị Son

126

55,5

 

Nông Văn Trong

192

84,6

 

Đơn vị bầu cử số 4  GồmTổ Bản Đồn 1+Tổ Nà Bản+Nhà máy ô tôTraximexco

Ma Thị Chiến

271

58,8

 

Hoàng Thị Thanh Khiếu

366

79,4

 

Vy Công Suất

379

82,2

 

Nguyễn Thị Thắm

246

53,3

 

Đơn vị bầu cử số 5  Gồm: Tổ Bản Đồn 2 + Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Chỉnh

141

63,2

 

Đồng Ngọc Thủy

145

65,0

 

Nguyễn Văn Tường

148

66,3

 

Đơn vị bầu cử số 6  Gồm: Tổ Bản Pjạt, Thác Giềng, Đội 171 – Lữ đoàn 17, Mỏ đá Suối Viền, Chi nhánh vật liệu nổ

Nông Thị Biệt

303

69,8

 

Nguyễn Đăng Mạnh

283

65,2

 

Nông Thị Tần

284

65,4

 

Nông Văn Toản

329

75,8

 

Nguyễn Thị Vân

290

66,8

 

Đơn vị bầu cử số 7  Gồm: Tổ Bản Rạo

Lưu Thị Kiểm

135

58,6

 

Vũ Xuân Quang

177

76,9

 

Nguyễn Minh Tuấn

191

83,3