Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Tham dự lớp tập huấn có các thành viên ủy ban bầu cử thành phố và 08 xã phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó khu dân cư và thành viên các tổ bầu cử được trung tập làm công tác bầu cử  tại khu dân cư của thành phố Bắc Kạn. 

Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn về quy trình bố trí, trang trí địa điểm bỏ phiếu. Trình tự thực hiện các bước trước, trong và sau ngày bầu cử. Đối với các biểu mẫu, phiếu bầu được trang bị về kỹ năng kiểm tra thông tin trên phiếu, kiểm tra, tổng hợp kết quả phiếu bầu, cách lập biên bản. Ngoài ra, được cung cấp, trao đổi kinh nghiệm xử lý một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử.

Qua nhiều năm tổ chức bầu cử, thành phố Bắc Kạn được đánh giá cao về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp .Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, khi Luật bầu cử quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được ban hành ngày 25/6/2015 có thêm một số điểm mới thì hoạt động tập huấn sẽ giúp nâng cao hơn  năng lực cho các thành viên tổ bầu cử nắm bắt được những nội dung cơ bản để các đơn vị bầu cử tổ chức ngày hội bầu cử tại địa phương thành công tốt đẹp.