Uỷ ban MTTQ VN phường Phùng Chí Kiên tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 -2029

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 29/3, Uỷ ban MTTQ VN phường Phùng Chí Kiên tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 -2029. Dự có đồng chí Lý Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và 51 đại biểu.

Với chủ đề  Đại hội ” Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển” đại hội đã kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2019 -2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 – 2029; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ VN phường khóa IX; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam phường đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 -2024 đề ra. Nổi bật, cơ bản các nhiệm vụ, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ VN phường phát động, triển khai và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, vận động lựa chọn và xây dựng được 6 mô hình “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp” và “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; vận động nhân dân mua 300 thùng rác xanh có nắp đậy với tổng số 60 triệu đồng; xây dựng được 9 cổng trào với tổng số tiền 89 triệu đồng, lắp thêm được 5 đường điện chiếu sáng và bê tông 5 tuyến đường liên tổ trị giá 700 triệu đồng; vận động nhân dân xây dựng được 10/12 tổ liên gia an toàn PCCC và 8 điểm chữa cháy cộng đồng; ủng hộ các khoản quỹ được tổng số tiền là 169.556.000 đồng; tặng 47 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, trị giá 71 triệu đồng;

Phát huy quyền làm chủ của nhân trong việc tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh như: Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, bầu cử Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2028, công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tích cực tham gia công tác giảm nghèo, công tác vận động, hộ từ thiện nhân đạo trên địa bàn phường,..

Đồng chí Lý Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UB.MTTQ VN thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 -2029

Nhiệm kỳ 2024 -2029, mục tiêu chung tiếp tục khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ phường đến các tổ dân phố, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của MTTQ, góp phần xây dựng phường Phùng Chí Kiên ngày càng văn minh và phát triển.

Đại hội thống nhất hiệp thương 34/35, khuyết 01 vị ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 -2029.

Với 9 mục tiêu cụ thể : Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…), phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Hằng năm, phấn đấu 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phường đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. Hằng năm, tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 2 nhà Đại đoàn kết. Mỗi năm, 100% cán bộ Mặt trận phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận khi các cấp tổ chức; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 95% cán bộ Mặt trận phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Trong nhiệm kỳ phối hợp với UBND phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác CCHC, Chuyển đổi số. Phấn đấu hàng năm đạt các chỉ tiêu cấp trên giao.

Đại hội thống nhất hiệp thương 34/35 khuyết 01 vị ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 -2029. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ VN phường khóa IX nhiệm kỳ 2024 -2029 đã hiệp thương  cử Ban Thường trực gồm 3 vị ( 1 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 1 ủy viên); bà Đỗ Thị Cẩm Vân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường./.

Triệu Biển