Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 9/2016

Tại hội nghị, UBND thành phố đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8; nắm bắt những khó khăn, bất cập và định hướng hoạt động tháng 9/2016. Theo đánh giá chung, trong tháng 8 việc triển khai xây dựng các nhà họp thôn, tổ dân phố đang được tiến hành theo kế hoạch, dự kiến đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Toàn thành phố có 20 điểm ngập úng, đã xử lý xong hoặc phối hợp, có hướng xử lý đối với 15 điểm; còn lại 05 điểm cần tiếp tục xem xét xử lý trong thời gian tiếp theo vì cần kinh phí lớn mới có thể khắc phục được. Tổ chức kiểm tra việc kinh doanh và sửa chữa Chợ Đức Xuân. Trong khoa học công nghệ đã triển khai 03 mô hình (trồng khoai lang tinh bột, trồng gấc và nuôi gà). Tổ chức thẩm tra quyết toán ngân sách các đơn vị 6 tháng đầu năm; đề ra phương án xử lý tài sản trụ sở cũ trình cấp có thẩm quyền quyết định; chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Tham gia tuyên truyền lưu động tại huyện Chợ Mới và Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng của thành phố. Phối hợp thực hiện công tác dạy nghề. Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017. Tiếp tục nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội nghị cũng thống nhất một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 9/2016.   

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung: Theo dõi việc thực hiện kết luận các cuộc họp UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố và kết luận tại các buổi tiếp công dân; dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố; dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020; dự kiến phân bổ nguồn vượt thu, kết dư ngân sách năm 2015; hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn chi khác và nguồn dự phòng ngân sách năm 2016. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng cho ý kiến vào từng nội dung dự thảo, yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu, hoàn chỉnh để ban hành hoặc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố./.