Vấn đề mã vạch sản phẩm OCOP

Mã vạch, tem nhãn mác có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng. Do đó, các doanh nghiệp, HTX đã quan tâm tới tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm hàng hóa của đơn vị mình.

Thành phố Bắc Kạn tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HTX Tân Dân, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn có 02 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Từ khi các sản phẩm được chứng nhận sao, bên cạnh vấn đề nâng cao chất lượng thì hình thức thể hiện trên bao bì, nhãn mác được HTX quan tâm. Sản phẩm rượu chuối qua nhiều lần thay đổi vỏ đựng, HTX đã lựa chọn hình thức phù hợp nhất với người tiêu dùng. Mã check truy xuất nguồn gốc xuất xứ được xác định có vai trò không nhỏ nâng cao uy tín, lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm của đơn vị.

Anh Bàn Văn Chiến, Giám đốc HTX Tân Dân, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Từ khi HTX tham gia sản phẩm OCOP thì cũng rất quan tâm đến vấn đề mã vạch, tem nhãn mác để đảm bảo chất lượng và vì là sản phẩm OCOP nên theo quy định nên HTX cũng tham gia đầy đủ mã vạch, mã Qrcode đảm bảo người tiêu dùng có thể sử dụng check nắm được rõ thông tin sản phẩm của HTX, đảm bảo sản phẩm của mình không bị nhái trên thị trường”

Tại cuộc kiểm tra các sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh trở lên trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, vấn đề mã vạch, tem, nhãn mác được nhắc tới nhiều. Về cơ bản các sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX có bao bì, nhãn mác đẹp mắt, có đầy đủ thông tin, có mã vạch truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, trong số 27 sản phẩm được kiểm tra, có một số sản phẩm không check được mã sản phẩm, trình bày thông tin sản phẩm trên nhãn mác chưa khoa học; thông tin sản phẩm ghi trên nhãn mác chưa rõ ràng gây hiểu lầm cho người tiêu dùng… Những lỗi này sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Bà Nông Thị Biệt, Giám đốc HTX Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Chúng tôi đã rất quan tâm đến vấn đề mã vạch, mã check sản phẩm. Theo thực trạng bây giờ thì có một số lỗi ví dụ như in tem như bị mờ, bé quá khách hàng sẽ không check được; đơn vị mã vạch phải duy trì phí mã vạch hàng năm; hệ thống mã check vẫn phải dùng scan incheck chứ không dùng phần mềm check khác được. Đó những lỗi mà các HTX hay vướng phải”

Thành phố Bắc Kạn vừa có văn bản triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh đăng ký quyền sử dụng mã số, mã vạch, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đây là dịp để các doanh nghiệp, HTX làm tốt hơn nữa vấn đề quảng bá hình ảnh, thương hiệu của đơn vị mình.

Minh Cường