Xây dựng mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thôn Phặc Tràng

(backancity.gov.vn)- Chiều 26/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn phối hợp với UB MTTQ xã Dương Quang tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang.

Ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Dương Quang là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Các tiêu chí nông thôn mới, trong đó tiêu chí Môi trường được người dân tích cực triển khai. Tuy nhiên việc xử lý rác thải, nước thải nhiều khu vực chưa triệt để, ảnh hưởng đến môi trường sống. Nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn đã thành lập Tổ tự quản mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thôn Phặc Tràng. Ban điều hành mô hình này có 12 thành viên. Các thành viên trong mô hình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ từng tổ viên tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở trong thôn.

Nhân dân thôn Phặc Tràng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường

Hoạt động của mô hình nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân trong công tác tự quản, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoàng Thạc