Xem xét ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo tổng hợp của 5 Tổ đại biểu HĐND thành phố, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND đã thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND; tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 10 tháng, dự ước cả năm 2017; báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố và thu thập ý kiến cử tri. Tại 8 điểm tiếp xúc có 320 cử tri tham dự và có 76 cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Ý kiến cử tri rất đa dạng, phong phú, tập trung đề nghị thành phố giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc ở cơ sở và những vấn đề khác mà cử tri quan tâm; đặc biệt, có một số ý kiến hiến kế, đề xuất giải pháp với đại biểu HĐND và các cấp chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Một số ý kiến cử tri đã được lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố và lãnh đạo UBND các xã, phường trực tiếp trao đổi, trả lời, làm rõ ngay tại hội nghị. Những ý kiến còn lại được tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố.

Để có cơ sở giải quyết những ý kiến, đề nghị chính đáng của cử tri địa phương, đại biểu dự họp đã xem xét, thảo luận kỹ từng vấn đề, thống nhất phân loại ý kiến cử tri để chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả giải quyết ý kiến cử tri sẽ được báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2017) và được truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh của thành phố để Nhân dân địa phương theo dõi, giám sát./.