Ban CHQS Tự vệ khối Đảng đoàn thể UBND thành phố Bắc Kạn khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2019

Trong thời gian từ ngày 16/4 – 23/4, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập những nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quốc phòng quân sự, cho lực lượng dân quân tự vệ (LLDQTV) năm 2019; Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ DQTV khối Đảng đoàn thể nắm được chức trách nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ bộ binh, luyện tập theo phương án bắn bài 1B súng trường, tiểu liên AK, huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và cách sử dụng 1 số loại vũ khí, sau đợt tập huấn sẽ kiểm tra bắn đạn thật bài 1B súng CKC.