Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014

Đánh giá về kết quả hoạt động của năm 2014: Báo cáo của đồng chí Trưởng ban liên lạc trình bày trước hội nghị và các ý kiến tham gia của các đồng chí hội viên đã chỉ ra những ưu đỉểm, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Hội nghị nhất trí khẳng định, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Công tác tổ chức nhân sự, kinh phí hoạt động, địa điểm làm việc,…, nhưng Ban liên lạc thị xã Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận mới, thắt chặt tình đoàn kết đồng đội giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…

Ban liên lạc thị xã hiện nay có 128 hội viên là những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Thanh niên xung phong đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong số đó đang hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam: 97 hội viên, thương binh: 07 hội viên, bệnh binh: 05 hội viên và một số đang hưởng  chế độ trợ cấp khác theo quy định của Nhà nước. 

Hội nghị đã thảo luận thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đồng thời xác định năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Tỉnh cũng như của thị xã Bắc Kạn; là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy trên địa bàn thị xã sẽ diễn ra nhiều phong trào, nhiều hoạt động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, đòi hỏi toàn thể hội viên cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong từng lĩnh vực hoạt động của mình để góp phần vào sự phát triển của thị xã Bắc Kạn, của Tỉnh cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào năm 2014, Ban liên lạc thị xã đã biểu dương 2 tập thể, 4 cá nhân và đề nghị Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khen thưởng 1 tập thể, 3 cá nhân./.