BÁO CÁO Kết quả hoạt động Tết trung thu năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 435/BC-UBND Kết quả hoạt động Tết trung thu năm 2023

Nguồn: UBND thành phố