BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá VII

Xem chi tiết tại đây:BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá VII 

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn