BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG: BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”

Xem nội dung chi tiết tại đây: BHXH Việt Nam bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” 

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn