Bế mạc Đại hội công đoàn thành phố Bắc Kạn khóa V nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tại phiên làm việc của Đại hội, các Đại biểu đã cùng nhau đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022. Với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Trách nhiệm” đó là: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ. Tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại hội đã xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu như:

– Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển, kết nạp mới ít nhất 200 đoàn viên công đoàn và thành lập 05 CĐCS ngoài quốc doanh.

–  85% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

– 100% cán bộ công đoàn các cấp (từ uỷ viên Ban Chấp hành trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn.

– Trong nhiệm kỳ các cấp công đoàn bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từ 220 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên.

 – Phấn đấu hàng năm có trên 75% đoàn viên đạt Đoàn viên công đoàn xuất sắc; trên 75% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

– Phấn đấu hàng năm có 100% đoàn viên, CNVCLĐ được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 70% số doanh nghiệp thuộc diện tổ chức được Hội nghị người lao động; 70% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

– 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể.

– Trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

– Vận động 100% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ các loại quỹ và tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

 

Đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh, Chủ tịch LĐLĐ tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo LĐLĐ thành phố.

 Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn thành phố khóa V nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh, Chủ tịch LĐLĐ khoá IV được bầu tái cử Chủ tịch Công đoàn thành phố Bắc Kạn khoá V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn gồm 8 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.