BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

Xem nội dung chi tiết tại đây: TTBC hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn