BHXH Việt Nam: Quyết liệt triển khai các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây:BHXH Việt Nam: Quyết liệt triển khai các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023   

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn