KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỷ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 76/KH-UBND Triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỷ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Nguồn: UBND thành phố

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên