Bộ tư lệnh quân khu I tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé

Tại nhà mẹ Nguyễn Thị Bé, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và bày tỏ sự tri ân lòng biết ơn đối với công lao to lớn, sự hi sinh cao cả của Mẹ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, là tấm gương sáng để con cháu đời sau noi theo. Đây là nghĩa củ thiết thực để cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu thể hiện sự tri ân, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.