Các đội bóng phường Nguyễn Thị Minh Khai tích cực luyện tập tham gia giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi thành phố Bắc Kạn năm 2016

 

Tham gia giải lần này phường có 07 đội tuyển (trong đó 03 đội nam tham gia ở 03 nhóm tuổi 2,3,4 và 04 đội nữ tham gia đủ 4 nhóm tuổi).

Với sự chuẩn bị chu đáo và tích cực tập luyện, tin tưởng rằng các đội bóng phường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ đạt nhiều thành tích cao trong thi đấu./.