Chi bộ dân vận họp kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014

Sáng hôm nay 16/12/2014, Chi bộ Dận vận tổ chức họp để  thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cùng dự họp có đồng chí Trần Thị Lộc – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Yến – Chuyên viên UBKT Thị ủy và 20/20 đảng viên chi bộ Dân vận.

     Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Thục – Bí thư chi bộ thay mặt Ban chi ủy thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014; theo đó các đồng chí đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, Ban chi ủy đã nghiêm túc tiếp thu những hạn chế để tiếp tục điều chỉnh, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đồng thời tiến hành bình xét phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; kết quả 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đề nghị công nhận Chi bộ trong sạch vững  mạnh.

Đ/c Trần Thị Lộc – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận những cố gắng và thành tích đạt được của chi bộ năm 2014, đồng thời đồng chí đề nghị năm 2015 phát huy những kết quả đã đạt được, Ban chi ủy căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả; tăng cường bám nắm cơ sở để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.