Tỉnh đoàn Bắc Kạn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cuối năm 2014 đơn vị thị xã

Trong khuôn khổ 01 ngày làm việc, đoàn kiểm tra đã đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề tại Liên đội tiểu học Huyền Tụng B, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN tại phường Phùng Chí Kiên và 01 buổi làm việc với BTV – BCH Thị đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Thị Thúy – Bí thư Thị đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị đoàn đã báo cáo nhanh các kết quả hoạt động theo nội dung yêu cầu của đoàn kiểm tra như: Triển khai và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, việc thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ chính trị; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Việc học tập 6 bài học lý luận chính trị; Triển khai, tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu nhi chậm tiến; Công tác kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng, sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú; Chương trình rèn luyện đoàn viên sửa đổi; Việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Tỉnh đoàn như: Nghị quyết số 02 về “nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2012 – 2017”, số 03 về “xây dựng và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2012 – 2017”, số 04 về “tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2013 – 2017”, số 05 về “tăng cường các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giai đoạn 2013 – 2017”; Việc tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tình hình hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm; các giải pháp giúp thanh niên học nghề, phát triển kinh tế,… cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Thị Lộc – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã nhận xét, đánh giá các hoạt động cũng như định hướng các nội dung cần cố gắng của Đoàn thanh niên thị xã trong thời gian tới; đồng thời đồng chí cũng đề nghị BTV Tỉnh đoàn quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cho đơn vị thị xã.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Ngọc Trung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đoàn viên đơn vị thị xã, cũng như những kiến nghị, đề xuất, giải trình những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị thị xã gặp phải trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2015 của đơn vị ngày càng phát triển./.