Ban chỉ huy quân sự thị xã khai mạc hội thi “doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Sau khi nhận được Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức Hội thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” , Đảng uỷ, chỉ huy cơ quan Ban CHQS Thị xã đã nghiên cứu, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của Hội thi; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân; ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đến từng chi bộ và các đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cả về ý chí và hành động; đồng thời, thành lập Ban Tổ chức Hội thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Hưởng ứng Hội thi năm nay, Ban CHQS thị xã đã thực hiện tốt 6 nội dung về: tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng pháp luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý, sử dụng điện, nước bảo đảm an toàn, tiết kiệm; quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Phát biểu tại buổi chấm thi, Đại tá Nguyễn Trung Hiệp phó cục trưởng cục hậu cần Quân Khu 1 đã đánh giá cao tinh thần nỗ lực, thống nhất, đoàn kết của Ban CHQS thị xã trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đặc biệt là trong thực hiện những tiêu chí đánh giá của Hội thi. Qua chấm điểm, đánh giá chung, doanh trại Ban CHQS thị xã Bắc Kạn đạt loại Xuât sắc. Đây là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS Thị xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương.