Công đoàn cơ quan phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội Công đoàn cơ quan phường Sông Cầu diễn ra trong không khí nhân dân các dân tộc phường đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 – 01/01/2017), Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 2021; đồng thời bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới. Với tổng số 22 đoàn viên, trong nhiệm kỳ công đoàn cơ quan phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Văn Dung – Bí thư chi bộ cơ quan phường đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2016, đồng thời đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Công đoàn cơ quan phường sẽ phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đoàn kết, năng động, sáng tạo để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả cao hơn.

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Anh Đức.

2. Đồng chí La Thị Thúy Hường.

3. Đồng chí Phạm Văn Dưỡng.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Vũ Anh Đức giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.