Công văn số 144/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 1553 và sẵn sàng, chủ động trong PC dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 144 UBND-VP ngày 18/01/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc  khẩn trương truy vết thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 1553 và sẵn sàng, chủ động trong PC dịch bệnh Covid-19.

Danh sách tại Khách sạn Mường Thanh Luxury