Công văn số 2413 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2413 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố. 

Báo cáo nhanh trường hợp thứ 05 mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thông báo số 66/TB-KSBT ngày 15/7/2021 củaTTKSBT tỉnh Đắk Nông về việc tìm người có đến các điểm liên quan ca mắc COVID-19 số 05 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn