Công văn số 2414 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2414 ngày 17.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, thành phố.

Thông báo số 157/TB-SYT ngày 15/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ

Thông báo số 1318/TB-SYT ngày 16/7/2021 của Sở Y tế tỉnhLâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn