Công văn số 4905 ngày 02.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v triển khai App giám sát phản ánh kiến nghị

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4905 ngày 02.8.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v triển khai App giám sát phản ánh kiến nghị

HDSD-gui-phan-anh-kien-nghi_Ung-dung-Bac-Kan-truc-tuyen_VNPT-ORIM-X

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn